HEADER AGATONIA

floricica Şcoala primară

Şcoala primară Agatonia este o mică instituţie de învăţământ privat, autorizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în anul 2011. În anul şcolar 2011-2012, am pornit prima clasă I, câţiva copii din sat.

Sistemul de învăţământ este cel clasic, curricula şi manualele, cele avizate de Minister. Fără a considera nicidecum că acestea nu se cer optimizate, avem totuşi convingerea că, pentru ciclul primar, mult, foarte mult stă în mână învăţătorului. Aportul de creativitate, felul în care îndrumătorul reuşeşte să mobilizeze şi să armonizeze grupul de copii, comunicare reală cu aceştia dar şi cu familiile lor, cunoştinţe temeinice de psihologia copilului şi experienţa, inteligenţa în echilibrarea şi dozarea volumului de materie predat, măsura, lucrul diferenţiat, atunci când personalitatea şi caracteristicile copiilor o impune, toate acestea primează şi contracarează, fără îndoială, carenţele unui sistem de învăţământ în curs de reconfigurare. Avantajul celor de aici este acela al unui grup restrâns de copii, maximum 10-12 într-o clasă. Mai este intimitatea locului, liniştea, absenţa interacţiunii cu grupuri de copii de vârste mult mai mari, posibilitatea de a petrece recreaţiile în aer liber şi curat, prezenţa cotidiană a obiectelor vechi şi frumoase, dar şi accesarea tehnologiei moderne în activităţile curente, preocuparea generală pentru frumos.

O zi la Şcoala Agatonia începe cu o scurtă înviorare, la aer. Urmează cele patru ore de curs ritmate de 3 recreaţii. La Abecedar şi Matematică încercăm să alăturăm rigorii necesare primilor paşi spre carte, momente de arpofundare creativă, foarte plăcute copiilor. Pe forma literelor imaginăm creaturi diverse, ori coacem pe plită litere din cocă. Lucrăm diferenţiat, după puterile fiecăruia. Pentru Ştiinţele Naturii, ne ajutăm de vecinătăţi, căci suntem, într-un fel, în mijlocul naturii. Disciplinele artistice le abordăm, pe cât posibil, în acord cu preocupările noastre legate de patrimoniu. Copiii lucrează adesea la roata olarului, pictează obiecte de ceramică, dar urmăresc şi pun în practică şi primele noţiuni teoretice despre cromatică şi compoziţie. În ce priveşte Muzica, ne preocupă transmiterea unor cunoştinţe specifice, pe care copiii să le poată păstra în bagajul lor de cultură generală. Uneori, ne găsim în situaţia de a învăţa odată cu ei cântece, pe care orice român ar trebui să le ştie de la un cap la altul. Bună oară, Hora Unirii.Căutăm melodii pe versuri de poeţi importanţi. Ne plac mult colindele. Facem scurte incursiuni în istoria instrumentelor muzicale, însoţite de audiţii de muzică clasică. Bach, Vivaldi, Mozart, acompaniază şi recreaţiile de interior.

 casa


Ora de sport, neapărat afară, atunci când nu plouă şi vântul e cuminte, cuprinde o serie de exerciţii, urmate de jocuri de grup. Religia încercăm să o transmitem cald şi apropiat, pe cât posibil, în dialog şi, din timp în timp, pe viu. În zilele de sărbătoare, mergem în plimbare până la biserica satului, unde petrecem un timp la slujbă. Povestim sărbătoarea şi lucrăm schiţe după icoana zilei. În rest, copiii au alcătuit un panou cu reguli ale clasei, pe care ne străduim cu toţii să le respectăm. Cultivăm prietenia, respectul şi ajutorul reciproc. Aici nu suntem concurenţi, nici măcar la carte. Fiecare se întrece cu sine însuşi în încercarea de a fi mai bun decât ieri. Fiecare contribuie cu darul său la armonia grupului. Îngrijim, după puteri, mica noastră şcoală ca pe o a doua casă. Menţinem curăţenia împreună cu copiii, udăm florile, ne obişnuim să respectăm spaţiul şi obiectele vechi şi preţioase expuse. Şcoala primară Agatonia este un început, pe care ne dorim să-l dezvoltăm cât mai frumos, în folosul copiilor, aceia ale căror familii vor dori să împărtăşască felul nostru de a simţi.


        © Copyright Asociatia Gaspar, Baltasar & Melchior 2012.