HEADER AGATONIA

floricica Programul Patrimoniul pentru copii

           patrimoniupentrucopii.piscu.ro

Pornind de la experieţele de lucru cu copiii pe teme de patrimoniu, derulate de Baltasar & Melchior în ultimii 5 ani, am iniţiat în anul 2011 programul educaţional Patrimoniul pentru copii. În anul 2010, editasem, cu sprijinul Fondului Cultural Naţional broşura cu acelaşi nume, un text manifest al proiectului care avea să se configureze. Redăm mai jos pagina – argument:

Educaţia prin patrimoniu nu este nicidecum ceva nou. Până la un timp, acest tip de temelie sufletească se realiza în familie, în comunitate, în vremuri în care comunităţile îşi cunoşteau şi îşi preţuiau valorile, era o transmitere vie şi firească, dincolo de orice scenariu educativ. Însuşi cuvântul patrimoniu conţine în etimologia sa ideea de moştenire. Din păcate, acest tip de perpetuare naturală se găseşte din ce în ce mai rar la noi. În România s-a făcut şi se mai face educaţie prin patrimoniu, acolo unde cei care se îngrijesc de instruirea copiilor au conştiinţa valorilor reale. Când eşti însufleţit de frumuseţea şi bogăţia patrimoniului, dorinţa de a insufla această pasiune copiilor este irezistibilă. În lucrarea de faţă, nu suntem pe poziţia olarului care crede că a descoperit roata. Totuşi, cei care practică astăzi la noi educaţia prin patrimoniu sunt prea puţini, iar contextul social prea defavorabil conservării şi promovării bogăţiilor noastre spirituale. Presiunea unor activităţi facile şi lipsite de valoare este foarte mare iar timpul alocat în general copiilor în familie, prea scurt. Prea puţine dintre muzeele şi monumentele noastre au îndrumători specializaţi şi programe dedicate copiilor. Prea puţine şcoli desfăşoară astfel de acţiuni. În comunităţile rurale, unde patrimoniul imaterial se perpetua firesc, generaţiile tinere nu mai dau atenţie obiceiurilor vechi, îndreptându-se tot mai mult către modele străine de identitatea lor, către urbanul anonim. Învăţământul românesc se află, de ani buni, într-un anevoios proces de reconfigurare, modernizare, aducere la standarde europene. În ţările Europei Occidentale, lucrul cu copiii în zona patrimoniului este demult un fapt comun. Acolo muzeele şi monumentele sunt adesea pline de copii. Se va ajunge probabil şi în România la o astfel de viziune în viitor. Totuşi timpul ne este potrivnic şi fiecare copil câştigat pentru patrimoniu este important. Atunci când îndrumătorii au un discurs şi propuneri de activităţi adecvate, copiii răspund cu entuziasm. Îşi doresc astfel de activităţi fără să înţeleagă prea bine de ce. Copiii rezonează în mod natural la frumos. Pur şi simplu le place şi această afecţiune spontană are pentru ei un sens profund. Este fundamentul aprecierii şi ataşamentului matur, capabil să ducă mai departe valorile locale. În lipsa unor politici coerente de considerare a patrimoniului ca factor educativ la copii, potenţialul lui rămâne prea puţin valorificat.

Pe ici pe colo, organizaţii independente sau îndrumători entuziaşti realizează când şi când proiecte de explorare şi aducere a patrimoniului în atenţia copiilor. Vom prezenta în continuare câteva astfel de iniţiative, în dorinţa de a încuraja cât mai mulţi părinţi, îndrumători şi ONG-uri, să împărtăşască celor mici din acestă mare comoară. Ne gândim, pe de-o parte, la o promovare a patrimoniului în general, adresată tuturor şi întinsă de la un hotar la altul al ţării, dar şi la valorificarea educativă a patrimoniului specific local, în cadrul comunităţilor rurale, acolo unde punerea în valoare inteligentă a bogăţiilor spirituale este singura cale către o dezvoltare durabilă.(...)


desen poarta litografie

Obiectivele noastre:
floricica Aducerea patrimoniului în atenţia copiilor şi a cadrelor didactice, într-o manieră accesibilă şi atractivă.
floricica Promovarea patrimoniului ca şi factor educativ.

Miză de perspectivă: Introducerea patrimoniului în programele şcolare.

Pentru anul şcolar 2011-2012 ne-am propus:
floricicaUn prim manual şcolar zonal Patrimoniu cultural judeţul Ilfov, propus pentru materie opţională, ciclul primar, începând cu anul şcolar 2012-2103.
floricicaUn ghid pentru copii al unuia dintre obiectivele de maxima importanţă ale zonei: complexul brâncovenesc de la Mogoşoaia.
floricica Excursii tematice de documentare în zona patrimoniului.
floricicaUn site internet de promovare a conceptului de educaţie prin patrimoniu.

Dorim să realizăm parteneriate cu cât mai multe şcoli. Propunerea noastră o puteţi descărca de aici. Doar împreună putem stimula creativitatea şi aplecarea îndrumătorilor către predarea patrimoniului românesc copiilor, în dorinţa de a le îndrepta atenţia spre lucruri cu adevărat preţioase, prin care să poată dobândi o temelie spirituală nemincinoasă.

Responsabili program:
Adriana Scripcariu, istoric de artă, preşedintele Asociaţiei Gaspar, Baltasar & Melchior, coodronator Şcoala Agatonia.
Virgil Scripcariu, artist plastic, vicepreşedintele Asociaţiei Gaspar, Baltasar & Melchior.

Patrimoniul pentru copii este un demers care se realizează în colaborare cu câţiva parteneri, actori culturali şi din zona educaţiei: Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti Mogoşoaia, Inspectoratul Şcolar al judeţului Ilfov, Asociaţia "Copil Dorit".


        © Copyright Asociatia Gaspar, Baltasar & Melchior 2012.