HEADER AGATONIA

floricica Cine suntem

Şcoala Agatonia este cel mai temerar proiect al Asociaţiei Gaspar, Baltasar & Melchior.  Suntem un ONG înfiinţat de o familie de artişti la Piscu, un fost sat de olari, din apropierea Bucureştiului. Din anul 2006 desfăşurăm proiecte de promovare a patrimoniului cultural local şi românesc, în general, adresat în special copiilor dar şi adulţilor. Ce s-a realizat până în prezent se poate vedea la www.piscu.ro.
Şcoala Agatonia se vrea o şcoală, în sensul mai larg al cuvântului, un loc în care ne propunem să formăm un tip de sensibilitate şi o preocupare pentru ceea ce cultura autentică poate oferi: frumos, valoros, plin de înţeles şi folos sufletesc.
În cadrul acestui concept, funcţionează Şcoala primară Agatonia, o mică şcoală, aşa cum erau odinioară şcolile de sat. Aici sunt instruiţi, în sistem clasic, câţiva copii, din comunitatea locală. Este o instituţie de învăţământ privat, autorizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. În toamna anului 2011, am deschis prima clasa I. Deviza noastră este „Patrimoniul pentru copii”. Este locul în care ne-am propus ca pe lângă cunoştinţele obişnuite ciclului primar, să cultivăm în mod constant preocuparea pentru patrimoniu, având ca suport diferite momente ale programei şcolare. Ne constituim astfel într-un laborator de lucru, ale cărui experienţe dorim să le împărtăşim cât mai larg.
După masă, Şcoala Agatonia îşi deschide porţile, pentru un număr mai mare de copii, de vârste diferite, pentru care organizăm cercuri de activităţi extraşcolare, diverse, cu o viziune interdisciplinară, punctând diferite teme culturale, de patrimoniu românesc, dar şi aspecte de cultură generală, în sensul mai larg.
Programul de dimineaţă şi cercurile de activităţi extraşcolare sunt oferite gratuit copiilor participanţi, membrii ai unei comunităţi rurale, lipsită de ofertă educaţională diversificată.
Şcoala Agatonia se deschide periodic, la cerere şi către alte grupuri de copii, dar şi adulţi, care doresc să participe la activităţile propuse, workshopuri de iniţiere în diferite meşteşuguri şi familiarizare cu patrimoniul cultural local. Aceste grupuri susţin, prin contribuţia lor, activitatea cotidiană a şcolii. Este modalitatea noastră de autofinanaţare, concepută în coerenţă cu misiunea Asociaţiei. Prin direcţia şi acţiunile ei, Şcoala Agatonia, doreşte să contribuie la creşterea spirituală a unor generaţii, ataşate de valorile culturale autentice, în primul rând cele româneşti. Pot fi acele generaţii, care să ştie să se hrănească sufleteşte din moştenirea preţioasă a înaintaşilor şi să o cultive pentru cei ce le vor urma.

farfurieIntroduction

bara

Sprijina scoala Agatonia!
Vino la atelierele noastre!
Descarca si da mai departe!

pliant scoala
bara

Doneaza 2 % din impozitul
tau pe venit Decl 230 si 200.

Declaratia 230 Declaratia 230
bara

Manualul
Patrimoniu cultural
Judetul Ilfov

patrimoniupentrucopii.piscu.ro


        © Copyright Asociatia Gaspar, Baltasar & Melchior 2012.